Schoolgids Samenspel

 

Aan het begin van elk nieuwe schooljaar verspreidt Samenspel de schoolgids onder haar ouders.

De schoolgids bevat alle relevante informatie voor ouders om gedurende het schooljaar bij de hand te hebben. Ook bevat de schoolgids achtergrondinformatie die betrekking heeft op alle aspecten die te maken hebben met het onderwijssysteem van de school.

Hieronder is de schoolgids in pdf-formaat  te downloaden.

    Schoolgids Samenspel 2017-2018

Schoolontwikkelingplan
In het schoolontwikkelingsplan, kortweg het schoolplan, omschrijven wij de ontwikkelingen, waar wij de komende jaren mee aan de slag gaan. Hieronder kunt u het plan downloaden.

  
Schoolontwikkelingsplan 2015 - 2019

schoolondersteuningsprofiel
In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een eigen schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan alle leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te ondersteunen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.

  Hier kunt u ons School Ondersteunings Profiel downloaden

Ouderbijdrage
De begroting van de ouderbijdrage kunt u hieronder vinden.

  Begroting ouderbijdrage 2017-2018

Komende activiteiten