Kennismaken en inschrijven op Samenspel

 

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen op dezelfde wijze gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool

Inschrijven kan op Samenspel al vanaf 2 jaar.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Dat kan ook achteraf als u uw kind al eerder hebt ingeschreven.

Kinderen die in Zuidoost wonen en op onze school worden aangemeld, hebben een plaatsingsgarantie op onze school. Dit geldt ook voor kinderen die in een deel van Diemen wonen, waarvoor wij een voorrangsschool zijn. De Amsterdamse scholen buiten Zuidoost geven deze plaatsingsgarantie niet.

Op onze school is altijd plaats voor kinderen die in Zuidoost wonen en ook vrijwel altijd voor kinderen die elders wonen.

U kunt met de school contact opnemen voor een kennismakings-, en/of inschrijfafspraak.

directie@bssamenspel.nl of telefonisch 020-416 51 95  /  020 - 416 78 98

 

De inschrijfprocedure:

 Uw kind op onze school aanmelden

Als onze school uw eerste voorkeur is, meldt u uw kind aan door het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

• Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).

• Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt.

Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.

• Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van inschrijving

• Controleer dit bewijs van inschrijving en neem z.s.m. contact met ons op als de gegevens niet correct zijn.

Let op:

• Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert.

• Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.

Geen aanmeldformulier

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van Amsterdam.nl/naardebasisschool of van bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier en het inschrijven van uw kind zijn:

• Kinderen geboren in de periode van 1 mei tot en met 31 aug 2014: 1 november 2017

• Kinderen geboren in de periode van 1 sept tot en met 31 dec 2014: 8 maart 2018

• Kinderen geboren in de periode van 1 jan tot en met 30 april 2015: 1 juni 2018

• Kinderen geboren in de periode van 1 mei tot en met 31 aug 2015: 1 november 2018

Inschrijven

Als voor u de plaatsingsgarantie geldt, bent u verzekerd van een plaats. Wij vertellen u dit gelijk bij uw aanmelding.

 Wanneer u van buiten Zuidoost komt, krijgt u circa 2 weken na de uiterste inleverdatum bericht of en waar uw kind een plaats heeft. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u zeker van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-2518006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Afspraken

Bij inschrijving maken we afspraken over wendagen (3x een halve dag) en de dag waarop uw kind bij ons kan starten.

Uw kind krijgt van ons per post een welkomstkaartje met daarop de wendagen, de naam van de leerkracht en de groep waarin het geplaatst is.

U ontvangt hierbij ook een briefje met wat korte informatie.

Mocht het kaartje en de brief niet zijn aangekomen, dan kunt u altijd nog even bellen of langskomen op de afgesproken dagen.

  Wij wensen u en uw kinderen een hele fijne tijd op Samenspel.


                        

Namens team Samenspel

Marijke van Amersfoort
Directeur.

 

Laatste nieuws

info 8 2017-2018 is uitgekomen
info 8 2017-2018 is uitgekomen
12/02/2018
Deze nieuwsbrief kunt u bij Nieuws downloaden onde..
 
Jury rapport Excellente School
Jury rapport Excellente School
23/01/2017
Juryrapport-Excellente-Scholen-2016-13HX-0-Basissc..