Kennismaken en inschrijven op Samenspel

 

Om in te schrijven maken wij onderscheid tussen kinderen die aangemeld worden voor kleutergroep 1 en de zij-instromende leerlingen.
Over hoe wij omgaan met zij-instromende leerlingen leest u onder aan deze informatiebrief.

4 jarige Kleuters
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen op dezelfde wijze gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool

Inschrijven kan op Samenspel al vanaf 2 jaar.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Dat kan ook achteraf als u uw kind al eerder hebt ingeschreven.

Kinderen die in Zuidoost wonen en op onze school worden aangemeld, hebben een plaatsingsgarantie op onze school. Dit geldt ook voor kinderen die in een deel van Diemen wonen, waarvoor wij een voorrangsschool zijn. De Amsterdamse scholen buiten Zuidoost geven deze plaatsingsgarantie niet.

Op onze school is altijd plaats voor kinderen die in Zuidoost wonen en ook vrijwel altijd voor kinderen die elders wonen.

U kunt met de school contact opnemen voor een kennismakings-, en/of inschrijfafspraak.

directie@bssamenspel.nl of telefonisch 020 - 416 51 95 / 020 - 416 78 98

De inschrijfprocedure:

Uw kind op onze school aanmelden

Als onze school uw eerste voorkeur is, meldt u uw kind aan door het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

·      Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).

·      Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt.
Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.

·      Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van inschrijving

·      Controleer dit bewijs van inschrijving en neem z.s.m. contact met ons op als de gegevens niet correct zijn.

Let op:

·      Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert.

·      Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.

Geen aanmeldformulier

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van Amsterdam.nl/naardebasisschool of van bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier en het inschrijven van uw kind zijn:

1. Kinderen geboren tussen 1 sept en 31 dec 2015  : 6 maart 2019

2. Kinderen geboren tussen 1 jan en 30 apr 2016    : 5 juni 2019

3. Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 aug           : 1 november 2019
 
Inschrijven
Als voor u de plaatsingsgarantie geldt, bent u verzekerd van een plaats. Wij vertellen u dit gelijk bij uw aanmelding.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 - 251 80 06 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Afspraken
Bij inschrijving van 4 jarigen maken we afspraken over wendagen (3x een halve dag) en de dag waarop uw kind bij ons kan starten.

Uw kind krijgt van ons per post een welkomstkaartje met daarop de wendagen, de naam van de leerkracht en de groep waarin het geplaatst is.

U ontvangt hierbij ook een briefje met wat korte informatie.

Mocht het kaartje en de brief niet zijn aangekomen, dan kunt u altijd nog even bellen of langskomen op de afgesproken dagen.

Zij-instromende leerlingen

Procedure voor het inschrijven van zij-instromende kinderen

Onder zij-instromende kinderen verstaan wij alle aanmeldingen van kinderen die eerder op een andere school hebben gezeten.

In principe worden deze kinderen in geval van verhuizing direct ingeschreven. Wij nemen contact op met de vorige school en vragen wij een onderwijskundig rapport op. Kinderen die eerder een school hebben bezocht voor speciaal onderwijs (SO) of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), of voor zo’n school op een wachtlijst staan, kunnen wij niet inschrijven.

Kinderen die komen van een school in de buurt worden niet zonder meer ingeschreven. Daarover is overleg nodig met de school van herkomst. Het plaatsen van deze kinderen kan doorgaans alleen aan het begin van het nieuwe schooljaar of in goed overleg met de school van herkomst.

In geval (of vermoeden) van ernstige leer- of gedragsproblemen of grote ontwikkelingsachterstanden, kan de school de ouders vragen toestemming te verlenen voor een onderzoek door een schoolbegeleidingsdienst of een andere instantie. In dit geval wordt uitgebreid overlegd alvorens wordt beslist of de school tot plaatsing kan overgaan.

De school schrijft een leerling officieel in als zij van de vorige school van de leerling een bewijs van uitschrijving heeft ontvangen. In de praktijk moet de school voor inschrijving controleren bij de vorige school of de uitschrijving daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De leerling wordt altijd ingeschreven op de schooldag volgend op de schooldag van uitschrijving bij de vorige school. Samenspel zal een onderwijskundig rapport van het kind van de vorige school opvragen.

Wachtlijst
Samenspel maakt het voorbehoud de groepen niet verder te laten groeien dan 25/26 leerlingen. Dit is noodzakelijk om de leerlingen de juiste zorg te kunnen bieden en een kleine ruimte over te laten voor Nieuwkomers die in deze groepen moeten kunnen instromen en die al op Samenspel zitten.

Elk jaar zijn er leerlingen die tussentijds verhuizen. Daarmee maken zij plaats voor nieuwe zij-instroom leerlingen, dus de kans dat uw kind alsnog geplaatst kan worden is een reële optie, maar geen garantie.

Om ouders en kinderen zoveel mogelijk tegemoet te komen hanteren wij indien noodzakelijk een kleine wachtlijst. Mocht deze lijst te lang worden, dan kunnen wij in overleg met de bestuurder van Bijzonderwijs overwegen aan het begin van het schooljaar een extra groep te starten mits daarvoor voldoende personeel aangetrokken kan worden.

Kinderen die verhuisd zijn van buiten Amsterdam Zuidoost naar onze buurt krijgen voorrang bij plaatsing.

Wij wensen u en uw kinderen een hele fijne tijd op Samenspel.


                        

Namens team Samenspel

Marijke van Amersfoort
Directeur

Laatste nieuws

Info 9 2018-2019
Info 9 2018-2019
13/03/2019
..
 
Info 8 2018-2019
Info 8 2018-2019
13/03/2019
..