Berichten van de MR

 
Zoals u in de schoolgids hebt kunnen lezen hebben wij een betrokken MR.
Zij houden zich met velerlei zaken bezig. Via deze pagina willen zij u op de hoogte houden.   
 
   
        + Donderdag 20 mei 2016

      Notulen MR 20-05-2016

  

Laatste nieuws