Groep 3a

 

(locatie Geerdinkhof)

Ook dit jaar ligt de nadruk in groep 3 op lezen (Veilig Leren Lezen) en rekenen (de methode Pluspunt).
De leerlingen leren een aantal woorden en letters per week en leren zij hoe de woorden worden geschreven(de methode Pennenstreken).
We werken in drie niveaus. De leerstof wordt spelenderwijs aangeboden in groep 3. Kinderen die al kunnen lezen krijgen uitdagende opdrachten en werken met weektaken.

Elvira, Marianne en Anneke

 
3a